آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/09/14 20:45

فروشنده انواع گیاه پنیرک دارویی

این گل پنیرک در عربی گل ختمی خبازی نامیده می شود. نام دیگر آن پنیرک است. گیاهی است علفی تا ارتفاع ۶۰ سانتی متر و پایا. به صورت خودرو در بسیاری از نقاط می روید.
و برای استفاده نیز کِشت می گردد. قسمتهای مورد استفاده از پنیرک شامل برگ و گل می باشند. البته در اکثر نواحی گل پنیرک مورد استفاده قرار می گیرد. گل ختمی خبازی در ایران رویش ندارد. گونه موجود در ایران به بلندی گونه اول نیست و به حالت تقریباً خوابیده است. و حداکثر تا ۴۰ سانتی متر مرتفع می شود. و برگها دارای حالت دایره ای هستند. و گلها بنفش رنگ و کوچک هستند.
منبع:1040گیاه

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :