آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/02/12 17:07

خرید عصاره گیاه دارویی موثر میخک

عصاره گیاه دارویی میخک موثر در کاهش تهوع و آشفتگی می باشد. خرید این گیاه در بازار تجارت بیشتر به صورت غنچه های خشک شده می باشد.
غنچه های بازنشده گل های آن شبیه میخ است به همین علت این درخت به میخک معروف است. در برخی مآخذ درخت قرنفل را مترادف درخت میخک آورده اند که صحیح نیست. تکثیر میخک از طریق کاشت بذر آن در خرانه صورت می گیرد. غنچه های خشک شده میخک دارای طبیعت خیلی گرم و خشک است که در بازار تجارت تحت نام میخک عرضه می شود. میخک بادشکن، ضد قی و آشفتگی و تهوع است. مقوی معده، کرم کش، قاعده آور و برای جهاز هاضمه محرک است.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :