آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/04/15 23:25

روش کاشت گیاه شیرین بیان

گیاه شیرین بیان همچون دیگر محصولات همردیف خود تحت شرایط محیطی و آب و هوای متناسب با خود رشد و پرورش می یابد و روش کاشت مختص به خود را دارد.
شیرین بیان دارای ریشه بلندی است لذا جهت کاشت آن باید زمین را مطابق شرایط آن مهیا کرد. روش تکثیر آن از طریق بذر و رویشی است. در روش استفاده از بذر می توان از دو راه بذر را جهت کاشت آماده نمود. 1.مستقیم: در این روش بذر به صورت مستقیم در خاک کاشته می شود. 2.غیر مستقیم: در این نمونه ابتدا بذر را در محیط خزانه و یا گلخانه ای آماده کرده و سپس به صورت نشاء به زمین اصلی انتقال می دهند. زمانی که بذر مستقیم به زیر کشت می رود باید فواصل میان هر ردیف از کشت در حدود 60 سانتیمتر در نظر گرفته شود و در عمق 2 تا 3 سانتیمتری زمین کاشته شود مقدار مناسب برای هر هکتار 12 تا 15 کیلو گرم بذر است که اوایل بهار زمان مناسبی برای این امر محسوب می شود. در شیوه غیر مستقیم فاصله هر ردیف 30 تا 40 سانتیمتر در نظر گرفته می شود و اوایل پاییز زمان مناسب برای این نوع از کاشت محسوب می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :